Interactieve infographic - Brede blik op slachtofferschap

Het onderzoek Brede blik op slachtofferschap geeft inzicht in de achtergronden van slachtoffers van seksueel geweld tegen kinderen en seksuele uitbuiting. Zowel persoonlijke factoren als omgevingsfactoren die relevant kunnen zijn voor de bescherming en het herstel van slachtoffers zijn onderzocht. De belangrijkste bevindingen staan per ring uitgewerkt in deze interactieve infographic.

De kern van dit model is het individu. In deze laag gaat het om persoonlijke kenmerken en omstandigheden die iemands ontwikkeling beïnvloeden. In dit onderzoek ligt daarbij de focus op een aantal thema’s: ontvangen hulp en zorg, zoals voor geestelijke gezondheidsproblemen of een verslaving, maar ook jeugdhulp, en de aanwezigheid van een licht verstandelijke beperking. Daaromheen ligt de meest directe omgeving, met kenmerken van de thuissituatie, gevolgd door school. Daarna volgen factoren die van minder directe invloed zijn en meer verbonden zijn met het macrosysteem waar een individu zich in bevindt: de vierde laag gaat over het hebben van een migratieachtergrond en de vijfde laag over eerder contact met de politie (als slachtoffer of als verdachte) in het verleden.

Het doel van het onderzoek is om inzicht te geven in de achtergronden van slachtoffers en hoe deze afwijken van geslachts- en leeftijdsgenoten. Het onderzoek is niet bedoeld om slachtofferschap te verklaren, of om causale verbanden aan te tonen tussen kenmerken van slachtoffers en hun ervaring met seksueel geweld tegen kinderen of seksuele uitbuiting. De verantwoordelijkheid voor wat slachtoffers overkomt ligt altijd bij de dader.